Cabinet de Avocat Secuiu Vlad Sebastian

Cabinet de Avocat Secuiu Vlad Sebastian

  • Cabinet de Avocat Secuiu Vlad Sebastian

Bacau - Cabinet de Avocat Secuiu Vlad Sebastian -
Securitatea Si Sanatatea La Locul De Munca
Transferul Intreprinderilor: Dinamica Raporturilor De Munca Ale Salariatilor Intreprinderii Cedente Si Ai Celei Cesionare
Scheme De Pensionare Voluntara
Scheme De Pensii Private
Sistemul Contributiilor La Bugetul De Stat
Conflicte De Munca (Colective Si Individuale, De Drepturi Si De Interese)

Dreptul Familiei

Consultanta Juridica;
Redactare Actiuni;
Asistenta Juridica Si Reprezentare In Procese De Divort Si Partaj
Pensie De Intretinere;
Incredintare Spre Crestere Si Educare A Copiilor Minori;
Stabilirea Sau Tagaduirea Paternitatii Copilului Din Casatorie Sau Din Afara Acesteia;
Stabilire Program De Vizitare MinorDomenii De Activitate

Litigii Privind Restituirea Proprietatilor Preluate Abuziv De Regimul Comunist

Drept Comercial

Consultanta Juridica;
Contracte Comerciale - Redactare şI Atestare,
Asistenta La Negocieri De Contracte Si Tranzactii;
Recuperare Debite - Executare Silita;
Redactare Cereri Si Reprezentarea Clientilor In Faza De Executare Silita A Hotararilor Judecatoresti;
Procedura Somatiei De Plata Si A Ordonantei De Plata;
Mediere, Tranzactii In Faza Procesuala Si Post Procesuala;
Intocmirea De Notificari, Somatii, Adrese, Cereri;

Drept Civil

Asistenta Si Reprezentare In Litigii Civile De Orice Natura
Redactarea Si Introducerea Actiunilor Civile In Fata Instantelor De Judecata
Consultanta Juridica Cu Privire La Aplicarea Legii Civile
Asistenta Si Reprezentare In Materia Revendicarilor Imobiliare (Revendicare Teren Sau Constructie); Cat Si Actiuni In Granituire, Uzucapiune , Accesiune, Iesiri Din Indiviziune
Redactarea, Modificarea, Negocierea Si Incetarea Contractelor Civile
Succesiuni Si Partaje
AsistenţA Si Reprezentare In Faza De Executare Silita
AsistenţA Si Reprezentare In Proceduri Necontencioase
Asistenta Si Reprezentare Notariala (In Fata Notarului Public)
Asistenta In Cadrul Negocierilor

Dreptul Muncii

Constituirea Si Activitatea Propriuzisa A Asociatiilor Patronale Si Asociatiilor Sindicale
Negociere Si Incheiere Contracte Colective De Munca
Redactare Documente Interne Ale Angajatoului: Regulament De Organizare Si Functionare, Regulamen Intern, Organigrame, State De Functii, Fise Post Etc

Achizitii Publice

Contencios - Administrativ

Plangere Contraventionala;
Actiune In Anularea Actului Administrativ Nelegal;
Actiune Pentru Sanctionarea Refuzului De Emitere A Unui Act Administrativ;
Actiune In Obligarea Autoritatii Administrative De A Emite Un Act

Drept Penal

Servicii De Mediere

Like: 
Average: 5 (1 vote)
strada Theodor Aman, nr. 94C, et. 7