Lacul Bălătău
×

Mesaj status

Locating you...

Lacul Bălătău

  • Lacul Bălătău

Lacul Bălătău (altitudinea 530 m) este lac de baraj natural, monument al naturii, apărut în anul 1883 datorită alunecărilor de teren de pe versantul drept al pîrîului Izvorul Negru, în punctul
“Rupturile de la Focul lui Ivan". S-a produs o alunecare bruscă, precedată de o îndelungată circulaţie subterană, o masă de roci de 30—40 m grosime alunecînd pe un strat argilos foarte înclinat (30°) şi provocînd bararea văi şi a pîrîului. Cauza finală au constituit-o puternicele şi
prelungitele ploi din timpul verii. Astfel s-a format un lac de baraj natural, în ţară existand doar 12 asemenea lacuri, lung de 1 km, o suprafaţă de aproximativ 12 ha şi un volum de apă de aproape 500.000 m
.Lacul Bălătău este mai tanăr decît cunoscutul lacde acelaşi tip, Lacul Roşu, format în anul 1837. Cu timpul, ca urmare a unui accentuat proces de colmatare, suprafaţa şi adîncimea lacului s-au redus; în prezent are 4,5 ha(370 m lungime şi 120 m lăţime maximă) şi
puţin peste 3 m adîncime maximă. Timp de peste trei decenii, lacul a fost păstrăvărie naturală, dar cleanul, introdus după anul 1921, s-a dezvoltatfoarte mult şi a eliminat păstrăvul. În prezent
este foarte frecventat de pescari, în special la sfîrşit de săptămînă,

Like: 
Average: 5 (1 vote)
Import: 
0